Wiedza, pasja, zaangażowanie,
dzięki tym cechom zdobywamy zaufanie.

 

Kontakt

Biuro Rachunkowe KANCELARIA 27
ul. Łokietka 27, Centrum
70-255 Szczecin
NIP 852 26 00 105

tel. 91 82 00 552
tel. kom. 661 119 858
tel. kom. 513 716 177


email: biuro@kancelaria27.pl

Usługi kadrowo-płacowe

  Obsługa kadrowa
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • prowadzenie baz danych pracowników oraz ich aktualizacja
 • skierowanie na badania lekarskie
 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • ewidencja absencji pracowniczych (zwolnień lekarskich, urlopów)
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • sporządzenie świadectw pracy
 • monitorowanie terminów badań lekarskich pracowników i obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP
 • inne dokumenty wymagane przepisami Kodeksu Pracy
  Obsługa płacowa
 • rejestracja oraz wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie wynagrodzeń podstawowych, chorobowych i zasiłków
 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych
 • naliczanie premii, nagród
 • rozliczanie nadgodzin
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11/8B, PIT 40, PIT 4R)
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i innych według potrzeb pracowników Klienta