Wiedza, pasja, zaangażowanie
dzięki tym cechom zdobywamy zaufanie

 

Kontakt

Biuro Rachunkowe KANCELARIA 27
ul. Łokietka 27, Centrum
70-255 Szczecin
NIP 852 26 00 105

tel. 91 82 00 552
tel. kom. 661 119 858
tel. kom. 513 716 177


email: biuro@kancelaria27.pl

Księgi handlowe

  • tworzenie planu kont i pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • bieżąca dekretacja dokumentów
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • prowadzenie rejestrów zakupów oraz sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT, sporządzanie i elektroniczna wysyłka deklaracji VAT
  • zamykanie roku obrachunkowego pod kątem rachunkowym i podatkowym wraz ze sporządzaniem sprawozdania rocznego
  • sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich urzędów wymaganych zeznań rocznych, sprawozdań finansowych i statystycznych